آمار فروش جدید نینتندو سوییچ اعلام شد


کنسول نینتندو سوییچ در دوره مالی منتهی به 30 سپتامبر، بیش از 3.25 میلیون دستگاه فروخت که فروش آن نسبت به سال قبل، حدود 19.2 درصد کاهش داشت.

نینتندو گزارش درآمد خود برای دوره سه ماهه منتهی به 30 سپتامبر 2022 را منتشر کرد که مانند همیشه، شامل ارقام فروش نرم افزار و سخت افزار این شرکت است. کنسول نینتندو سوییچ در حال حاضر بیش از 114.33 میلیون دستگاه در سراسر جهان فروخته است که نسبت به 111.08 میلیون واحد فرو‌ش سال قبل، حدود سه میلیون واحد افزایش داشته است. در طول سه ماهه مذکور، سوییچ بیش از 3.25 میلیون دستگاه فروخت. مجموع فروش آن در نیمه اول سال مالی (مارس-سپتامبر) به 6.68 میلیون دستگاه رسید که نسبت به سال گذشته، 19.2 درصد کاهش داشته است.

تبلیغات

نینتندو این اتفاق را به کمبود جهانی سخت افزار نسبت می‌دهد که همچنان محدودیت‌هایی را در عرضه و فروش ایجاد می‌کند. به این ترتیب، این شرکت پیش‌بینی خود از فروش کل سخت‌ افزار برای سال مالی جاری را اصلاح کرده و آن را از 21 میلیون دستگاه، به 19 میلیون دستگاه کاهش داده است.

در بخش نرم افزاری، سوییچ بیش از 64 میلیون واحد نرم افزاری را در طول این دوره سه ماهه فروخت. مجموع فروش نرم افزار سوییچ در نیمه اول سال مالی، به 95.41 میلیون دستگاه رسید که نشان دهنده افزایش 1.6 درصدی فروش نسبت به سال گذشته است. پروژه‌های نینتندو برای فروش کل نرم افزار در سال مالی جاری، بدون تغییر باقی می‌ماند.


منبع: https://gamefa.com/884369/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF/