بازیکنان God of War Ragnarok در حال کشتن کودکان بوده‌اند!

در جریان داستان God of War Ragnarok، روایت‌های زیادی حول شخصیت بسیار بد اودین می‌شنویم. اگرچه، فرصتی برای آترئوس فراهم می‌شود تا با اودین وقت بگذراند و به او نزدیک‌تر شود که کمی عقیدۀ ما نسبت‌به این شخصیت را نیز تغییر می‌دهد. البته، این قضیه تنها تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که سلطنت ظالمانۀ اودین باعث عذاب تمامی نه قلمرو می‌شود.

تبلیغات
فرنچایز God of War دربارۀ مردی است که برای کشتن خانواده‌اش فریب می‌خورد و خاکسترشان را به‌عنوان یک یادآور همیشگی روی پوست خود خالکوبی می‌کند. این پیش‌زمینۀ داستانی به‌تنهایی بسیار تاریک و غم‌انگیز محسوب می‌شود و در این دورۀ جدید فرنچایز، نقش کلیدی را ایفا می‌کند، دوره‌ای که کریتوس می‌خواهد خود را از چنگال این گذشتۀ شوم رها کند و فرد بهتری باشد. هرچند، باری دیگر او و پسرش به انجام کاری وحشتناک فریب می‌خورند.

داستان‌های تاریک همیشه یکی از ارکان اصلی این مجموعه بوده‌اند، اما بازیکنان God of War Ragnarok، بدون اینکه حتی از آن باخبر باشند، به انجام عملی پلید وادار شدند.

نظر شما در این باره چیست؟


منبع: https://gamefa.com/895618/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-god-of-war-ragnarok-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87/

مأموریت فرعی The Eyes of Odin یک پیش‌زمینۀ داستانی بسیار شوم دارد. در طول بازی، گروهی از کلاغ‌ها را می‌بینید که کریتوس را دنبال می‌کنند. این ذهنیت وجود دارد که آن‌ها در حال جاسوسی کردن از کریتوس و آترئوس هستند، بنابراین ترغیب می‌شوید که آن‌ها را بکشید. بعد از کشتن تعداد کافی از آن‌ها، در نیفل‌هایم غنائمی به‌عنوان پاداش به شما داده می‌شود، جایی که یک درخت پر از کلاغ قرار دارد. وقتی این کلاغ‌ها را به اندازۀ کافی کشتید، متوجه حقیقت اصلی پشت آن‌ها خواهید شد. ماهیت آن‌ها تنها به کلاغ‌های پیر معمولی خلاصه نمی‌شود، این کلاغ‌ها در واقع ارواح کودکانی هستند که توسط والدینشان به دار آویخته شده‌اند. این فرزندان را به‌عنوان پیشکش برای اودین قربانی کرده بودند تا «نور او وجودشان را فرا گیرد.» علی‌رغم ناگوار بودن این ماجرا، چنین پیش‌زمینه‌ای عمق بی‌نظیری به اسطوره‌شناسی بازی می‌دهد. همچنین، باعث می‌شود اودین را فردی بسیار سنگدل در نظر بگیریم که بازیکن به‌هیچ‌وجه نباید رحمی نسبت‌به او داشته باشد.