بازی رایگان بعدی فروشگاه اپیک گیمز مشخص شد

تبلیغات

نظر منتقدان نسبت به این بازی متفاوت ولی اکثراً مثبت بوده است و جدا از ایراداتی که به آن وارد می‌شود، گیمپلی و طراحی هنری F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch جذاب تلقی می‌شود. همچنین، هنوز دو بازی دیگر از 15 بازی‌ای که اپیک گیمز به مناسبت کریسمس رایگان می‌کند، باقی مانده است.


منبع: https://gamefa.com/898998/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%AE-2/

عنوان مترویدونیایی مستقل F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch، ساخته‌ی استودیوی تای گیمز (TiGames)، امروز در فروشگاه اپیک گیمز (Epic Games Store) رایگان است.

این بازی مستقل که شرکت بیلیبیلی (Bilibili) نشرش را در سال 2021 بر عهده داشته است، تا ساعت 19:30 امروز 6 دی (مصادف ساعت 16:00 روز 27 دسامبر به وقت ساعت جهانی GMT) برای دارندگان رایانه‌های شخصی از طریق این نشانی به رایگان قابل دریافت خواهد بود.