بازی Warzone در 27 آبان تحت عنوان Warzone Caldera باز خواهد گشت


بازی Warzone همزمان با انتشار Warzone 2.0، از دسترس خارج خواهد شد و کمتر از دو هفته بعد از آن، تحت عنوان Warzone Caldera دوباره در دسترس قرار می‌گیرد.

بازی Call of Duty: Warzone 2.0 در تاریخ 25 آبان 1401 (16 نوامبر 2022) عرضه خواهد شد و بهبودهای تازه‌ای را در بر خواهد گرفت؛ از جمله نقشۀ جدید، المان‌های PvE با قلعه‌ها و زندان‌های سرّی و موارد دیگر. با این وجود، حتی پس از انتشار این دنباله، Warzone به کار خود ادامه خواهد داد.

تبلیغات

اکتیویژن (Activision) اعلام کرده است که کمی بعد از انتشار Warzone 2.0، بازی Call of Duty: Warzone با عنوان جدیدی باز خواهد گشت. تا تاریخ 25 آبان، بازی Warzone مثل گذشته به کار خود ادامه خواهد داد، اما بعد از انتشار دنبالۀ آن، از دسترس خارج خواهد شد و بعد از استراحتی کوتاه، در تاریخ 27 آبان (28 نوامبر)، تحت عنوان Call of Duty: Warzone Caldera دوباره در دسترس بازی‌بازان قرار خواهد گرفت.

بازی Warzone Caldera کاملاً مستقل به کار خود ادامه خواهد داد و در بحث محتوا، پیشرفت و آپدیت‌ها با Warzone 2.0 هم‌مسیر نخواهد بود (البته COD Points در هر دو بازی قابل انتقال است). متأسفانه، Warzone Caldera شامل Rebirth Island و Fortune’s Keep نخواهد بود، اما اکتیویژن گفته است که طرفداران این دو نقشه منتظر پیشرفت‌های عالی آن‌ها در فصل‌های آیندۀ بازی Warzone 2.0 باشند.


منبع: https://gamefa.com/885019/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-warzone-%D8%AF%D8%B1-27-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-warzone-caldera-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%AF/