بیانیه Take-Two حول غیبت طولانی GTA 6؛ تاخیر را به عرضه ضعیف ترجیح می‌دهیم

زلنیک هیچ جزئیاتی در مورد تاخیرهای ذکر شده فاش نکرد، اما قبلا گفته بود که افشای اطلاعاتی GTA 6، بر روند توسعه بازی تاثیری نخواهد گذاشت. زلنیک به سرمایه‌گذاران گفت:

تبلیغات

در گزار‌ش درآمدی اخیر تیک-تو، یک سرمایه‌گذار موضوع عدم عرضه بازی‌های بزرگ در سال‌های اخیر را مطرح کرد. در پاسخ به این سوال، زلنیک با گفتن اینکه استودیوهای بازی‌سازی تیک-تو با هیچ مشکل بهره‌وری مواجه نیستند، نگرانی‌ها را کاهش داد، اما اذعان کرد که تیک-تو تاخیر را به یک عرضه ضعیف ترجیح می‌دهد.

ما قطعا انتظارات بسیار بالایی در ارائه کیفیت مطلوب داریم. این شرکت همیشه یک کمپانی موفق بوده است. از زمانی که من به یاد دارم، ما هرگز محصول ناامید‌کننده‌ای نداشتیم. من وضعیت فعلی را ترجیح می‌دهم. تاخیرهای متعدد بهتر از عرضه‌های ناموفق است.

استراس زلنیک (Strauss Zelnick)، مدیرعامل تیک-تو اینتراکتیو (Take-Two Interactive)، اذعان کرد که شرکت مذکور، تاخیر را به انتشار ضعیف ترجیح می‌دهد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که GTA 6 هنوز سال‌ها تا انتشار فاصله دارد. GTA 5 در اصل نه سال پیش منتشر شد و از آن زمان، برای سه نسل پورت شده است.


منبع: https://gamefa.com/885752/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-take-two-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD-%D9%85%DB%8C%D8%AF/