جیم رایان: اگر اکتیویژن توسط مایکروسافت خریداری شود، هیچ اطلاعاتی از PS6 با آن‌ها به اشتراک نمی‌گذاریم

با توجه به اطلاعات فاش شده، رئیس بخش سرگرمی‌های تعاملی سونی، جیم رایان، در ماه آوریل گذشته گفته است که اگر اکتیویژن توسط مایکروسافت خریداری شود، اطلاعات حول PS6 را با آن‌ها به اشتراک نخواهند گذاشت. دلیل اصلی آن است که در صورت تکمیل قرارداد، اکتیویژن و استودیوهای زیرمجموعۀ آن تحت نظارت رقیب آن‌های یعنی مایکروسافت فعالیت خواهند داشت.

این روزها اخبار و حواشی پیرامون قرارداد خرید اکتیویژن بلیزارد توسط مایکروسافت بسیار داغ است. طبق بیانیه اخیراً مطرح شده از جانب FTC، این نهاد نظارتی معتقد است که عملکرد مایکروسافت پس از خرید زنیمکس (ZeniMax) و بتسدا (Bethesda)، «مدارک قدرتمندی» برای انسداد پیشروی قرارداد خرید اکتیویژن بلیزارد هستند.

تبلیغات

نظر شما در این باره چیست؟


منبع: https://gamefa.com/951153/%D8%AC%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81/

شما در ادامه تصویر مصاحبۀ انجام شده حول این موضوع را مشاهده می‌کنید:

 "جیم رایان: اگر اکتیویژن توسط مایکروسافت خریداری شود، هیچ اطلاعاتی از PS6 با آن‌ها به اشتراک نمی‌گذاریم"