شایعه: به زودی رویداد State of Play بعدی با محوریت بازی‌های ترد پارتی برگزار خواهد شد

بر اساس پیام ارسال شده از سوی منبع داخلی مشهور، The Snitch، در دیسکورد، سونی به زودی تاریخ برگزاری رویداد بعدی State of Play را مشخص خواهد کرد که روی عناوین چند پلتفرمی (ترد-پارتی) تمرکز دارد.

نظر شما در این باره چیست؟

اگرچه The Snitch ماه گذشته اعلام کرده بود که قصد دارد افشاءسازی اطلاعات را کنار بگذارد، اما در هر صورت، در قالب یک پیام ساده درون سرور دیسکورد خود، اعلام کرد که پلی استیشن به زودی خبر از برگزاری State of Play بعدی با محوریت عناوین ترد پارتی می‌دهد. اخیراً شایعاتی حول توسعۀ ریمیک Metal Gear Solid در سطح اینترنت دیده می‌شود؛ امکان دارد که در این رویداد، سرانجام شاهد رونمایی از ریمیک مذکور باشیم.

تبلیغات


منبع: https://gamefa.com/904338/%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-state-of-play-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF/تبلیغات