شرکت اسکوئر انیکس از این پس بر بازار جهانی متمرکز خواهد بود


تبلیغات


اسکوئر انیکس

گزارش کار سال 2022 شرکت اسکوئر انیکس از این نشانی قابل دریافت و مشاهده است.

Ellie Miller


منبع: https://gamefa.com/881977/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7/

بنا بر اعلام رسمی اسکوئر انیکس (Square Enix) در گزارش کار سال 2022، بازار هدف این شرکت از این پس بازار جهانی خواهد بود.

در حال حاضر و با توجه به آمار موجود، شرکت‌هایی که بازار هدفشان ژاپن است، به سختی می‌توانند رشد قابل توجهی در صنعت بازی داشته باشند. به این علت، تولید عناوینی که بازار جهانی را هدف قرار می‌دهند برای بهبود کسب‌وکارمان ضروری است و علاوه بر مشتریان بیش‌تر، سود بیش‌تری به همراه دارد.

سرمایه‌ی مورد نیاز برای تولید بازی بسیار بسیار بیش‌تر از گذشته است. به بیانی دیگر، بازار ژاپن دیگر به حد جبران سرمایه‌ی اولیه، سود تولید نمی‌کند؛ بنابراین، باید با تمرکز بر موفقیت در بازار جهانی بازی بسازیم.

اسکوئر انیکس

این شرکت در ادامه از افزایش هزینه‌های تولید و دلیل ضرورت این تغییر رویکرد می‌گوید:

بخش مربوطه به شرح زیر است:

اسکوئر انیکس یکی از باقدمت‌ترین ناشران و سازندگان بازی‌های ویدیویی است. ژاپنی بودن این شرکت سبب شده بود که بازار ژاپن تا مدت‌ها در مرکز توجه آن قرار بگیرد. اکنون اما، به نظر می‌رسد که شرایط در حال تغییر است. این شرکت طی گزارش کار خود در سال 2022 اعلام کرده است که از این پس نه بر بازار ژاپن، بلکه بر بازار جهانی متمرکز خواهد بود.