قراداد جدید انجمن کارگردانان آمریکا با استودیوهای بزرگ

این توافق در حالی حاصل شده که انجمن نویسندگان آمریکا به شدت به دنبال حقوق مشابه است. چندین تولید مهم سینمایی و تلویزیونی مانند سریال Stranger Things در حمایت از اعتصابات نویسندگان متوقف گردیده است. از سوی دیگر، آثاری مانند خاندان اژدها بدون حضور نویسندگانش در حال ساخت فیلم است که احتمال دارد به کیفیت سریال لطمه بزند.


منبع: https://gamefa.com/944587/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8/

انجمن کارگردانان سینما قبل از تمام شدن قراردادش، توافق نامه جدیدی با استودیوها امضا کرده است. آن‌ها همچون انجمن نویسندگان خواستار پخش آثار باقی مانده، دستمزد و شرایط کاری بهتر هستند.

جان اونت، مدیر کمیته مذاکرات DGA با هیجان این خبر را اعلام کرده:

انجمن نویسندگان آمریکا هنوز درگیر اعتصابات است اما بنظر می‌رسد انجمن کارگردانان آمریکا توانسته با استودیوهای بزرگ به توافقات جدیدی برسد.

تبلیغات

ما یک قرارداد واقعاً تاریخی منعقد کرده‌ایم. این توافق پیشرفت‌های قابل‌توجهی را برای هر کارگردان، دستیار کارگردان، مدیر تولید واحد، معاون مدیر و مدیر صحنه در انجمن ما به همراه دارد. در این مذاکرات، پیشرفت‌هایی در دستمزدها، پخش آثار باقی مانده، امنیت شغلی، حق خلاقیت و همچنین تضمین حفاظت‌های ضروری برای اعضای خود در مورد مسائل کلیدی جدید مانند هوش مصنوعی – تضمین اینکه اعضای DGA با پیشرفت‌های تکنولوژیکی جایگزین نخواهند شد، حاصل شد. این توافقات بدون وحدت اعضای DGA ممکن نبود، و ما از حمایت قوی اعضای اتحادیه در سراسر صنعت سپاسگزاریم.