منتقد IGN کره به دلیل نقد God of War Ragnarok خود مورد حمله نژادپرستانه قرار گرفت


منتقد شعبۀ کرۀ جنوبی وبسایت IGN امتیاز 6/10 را به بازی ستایش شدۀ God of War Ragnarok اعطا کرد و به همین دلیل مورد حملۀ طرفداران این عنوان قرار گرفته است.

سانگیون بائه (Sanghyun Bae)، منتقد بازی God of War Ragnarok در شعبۀ کرۀ وبسایت IGN، در نتیجه‌گیری بررسی خود چنین نوشت:

هستۀ اصلی طراحی (دیزاین) بازی در قیاس با نسخۀ قبلی خالی از نوآوری است و داستان نیز از عدم وجود خلاقیت رنج می‌برد. در حالی که بازی قبلی تجربه‌ای هماهنگ و احساسی را ارائه می‌داد، همه چیز در Ragnarok بی‌روح به نظر می‌رسد. اگر سازندگان قصد داشتند تا تجربه‌ای مشابه را ایمن‌تر و بدون ریسک ارائه دهند، راه‌های بهتر و تازه‌تری هم وجود داشت. متاسفانه، با تجربه‌ای ناکافی روبه‌رو هستیم که به مانند یک DLC برای اثر قبلی به نظر می‌رسد.

تبلیغات

6/10

پس از انتشار این نقد و بررسی، منتقد آن در صفحۀ توییتر مورد حملۀ طرفداران بازی قرار گرفت و این حملات به توهین‌های نژادی و از این دست موارد رسیدند. وی مجبور شد تا چندین توییت را در پاسخ به این افراد منتشر کند، اما در نهایت او از نقد و بررسی خود دفاع کرد و اعلام کرد که موضع خود را تغییر نمی‌دهد.

نظر شما در این باره چیست؟


منبع: https://gamefa.com/883878/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-ign-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%AF-god-of-war-ragnarok-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87/