منتقد IGN کره به دلیل نقد God of War Ragnarok خود مورد حمله نژادپرستانه قرار گرفت

6/10

سانگیون بائه (Sanghyun Bae)، منتقد بازی God of War Ragnarok در شعبۀ کرۀ وبسایت IGN، در نتیجه‌گیری بررسی خود چنین نوشت:

تبلیغات

هستۀ اصلی طراحی (دیزاین) بازی در قیاس با نسخۀ قبلی خالی از نوآوری است و داستان نیز از عدم وجود خلاقیت رنج می‌برد. در حالی که بازی قبلی تجربه‌ای هماهنگ و احساسی را ارائه می‌داد، همه چیز در Ragnarok بی‌روح به نظر می‌رسد. اگر سازندگان قصد داشتند تا تجربه‌ای مشابه را ایمن‌تر و بدون ریسک ارائه دهند، راه‌های بهتر و تازه‌تری هم وجود داشت. متاسفانه، با تجربه‌ای ناکافی روبه‌رو هستیم که به مانند یک DLC برای اثر قبلی به نظر می‌رسد.

نظر شما در این باره چیست؟


منبع: https://gamefa.com/883878/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-ign-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%AF-god-of-war-ragnarok-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87/

پس از انتشار این نقد و بررسی، منتقد آن در صفحۀ توییتر مورد حملۀ طرفداران بازی قرار گرفت و این حملات به توهین‌های نژادی و از این دست موارد رسیدند. وی مجبور شد تا چندین توییت را در پاسخ به این افراد منتشر کند، اما در نهایت او از نقد و بررسی خود دفاع کرد و اعلام کرد که موضع خود را تغییر نمی‌دهد.

منتقد شعبۀ کرۀ جنوبی وبسایت IGN امتیاز 6/10 را به بازی ستایش شدۀ God of War Ragnarok اعطا کرد و به همین دلیل مورد حملۀ طرفداران این عنوان قرار گرفته است.