نامزدهای بهترین بازی سال مراسم DICE 2022 مشخص شدند


ماه آینده، مراسم DICE بیست و ششمین رویداد خود را برگزار خواهد کرد که در جریان آن بهترین بازی‌های سال در هر شاخه مشخص خواهند شد؛ امروز نامزدهای مراسم در شاخه‌های مختلف مشخص شده‌اند.

تبلیغات

بازی God of War Ragnarok با 12 نامزدی، Horizon Forbidden West با 8 نامزدی و Elden Ring با 7 نامزدی، بازی‌های پیشتاز مراسم هستند. در فهرست منتشر شده، نام آثاری مانند Immortality و Call of Duty: Modern Warfare 2 نیز دیده می‌شود.

برای رشتۀ بهترین بازی سال، عناوین زیر کاندید شده‌اند:

  • God of War Ragnarok
  • Elden Ring
  • Horizon Forbidden West
  • Stray
  • Vampire Survivors

برای مطالعۀ فهرست کامل نامزدها در شاخه‌های گوناگون، روی این نشانی کلیک کنید.

تبلیغات


منبع: https://gamefa.com/903616/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-dice-2022-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5/