نمرات مجله EDGE به بازی‌های ماه مه ۲۰۲۳

نظر شما در مورد نمرات اهدا شده به عناوین مختلف ماه ژوئن توسط مجلۀ EDGE چیست؟


منبع: https://gamefa.com/950170/%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-edge-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-2/

در ادامه نمرات اعطا شده از سوی EDGE به بازی‌های ماه ژوئن ۲۰۲۳ را مطالعه می‌کنید:

  • Street Fighter 6 [9]
  • Diablo IV [7]
  • System Shock [9]
  • Miasma Chronicles [6]
  • Amnesia: The Bunker [8]
  • After Us [4]
  • Firmament [6]
  • The Lord Of The Rings: Gollum [3]
  • What The Car? [7]
  • Mask Of The Rose [7]

شمارۀ جدید مجلۀ EDGE منتشر شد و همان‌طور که انتظار می‌رفت، نقد‌ بازی‌های عرضه شده طی ماه ژوئن در این شماره به نگارش در آمده‌اند.

تبلیغات