نمرات مجلۀ Famitsu به بازی‌های ماه نوامبر

سرانجام شمارۀ جدید مجلۀ Famitsu منتشر شد و همان‌طور که انتظار می‌رفت، نقد‌ عناوین ماه نوامبر در این شماره به نگارش در آمده‌اند.

در حقیقت، ماهانه شاهد دو شمارۀ جدید از مجلۀ Famitsu هستیم. در تاریخ 9 نوامبر نظاره‌گر بررسی‌ بازی‌های نیمۀ اول 2022 بودیم و دیروز بررسی‌ عناوین نیمۀ دوم نوامبر منتشر شدند. در ادامه نمرات اعطا شده از سوی Famitsu به بازی‌های ماه نوامبر را مطالعه می‌کنید:

نظر شما در این باره چیست؟


منبع: https://gamefa.com/891091/%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%DB%80-famitsu-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1/تبلیغات

 • Sonic Frontiers – 9/9/9/8
 • Cardfight!! Vanguard Dear Days – 7/8/8/7
 • SympathyKiss – 8/8/7/8
 • God of War Ragnarok – 9/9/9/9
 • Gotham Knights – 9/8/8/8
 • Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten – 8/8/8/8
 • WRC Generations – 8/8/8/8
 • Mario + Rabbids Sparks of Hope – 8/8/8/9
 • It Takes Two – 9/9/8/9
 • River City Girls 2 – 7/7/8/7
 • TOMOMI – 7/8/7/8