وزیر ارتباطات وعدۀ کاهش پینگ بیش از 200 بازی را می‌دهد –

وزیر ارتباطات خبر از ورود سرور 200 بازی محبوب به کشور را می‌دهد که به دنبال آن شاهد کاهش پینگ این بازی‌ها خواهیم بود.

نظر شما در این باره چیست؟ آیا چنین بهبود گسترده‌ای رخ خواهد داد یا با یک وعدۀ پوچ طرف هستیم؟


منبع: https://gamefa.com/862403/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D8%AF%DB%80-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-200-%D8%A8%D8%A7/تا پاییز CDN حدود ۲۰۰ بازی ویدیویی پرکاربرد به ایران منتقل می‌شود تا پینگ و تاخیر اجرای بازی‌های آنلاین به حداقل برسد.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات، در مراسم افتتاحیۀ پروژه‌های بخش ارتباطات و فناوری گفت:

تبلیغات

طبق صحبت‌های انجام شده، به نظر می‌رسد که قصد ورود شبکۀ ارائۀ محتوای (CDN) بیش از 200 بازی وجود دارد، اگرچه هنوز نامی از این بازی‌ها به میان نیامده است.