ویدیو اختصاصی: ژانر ترس کیهانی در سینما چیست و چرا آثار این ژانر با شکست مواجه شده است؟


تا حالا شده در حالی که به آسمان بیکران خیره شده‌اید و احساس پوچی پیدا کرده‌اید، متوجه گسترش این خلاء، پیش رویتان شوید و هرچه بیشتر به مقیاس عظیم جهان هستی پی ببرید و در عین حال احساسات گوناگونی به شما دست بدهد؟ احساساتی که توصیفشان چندان کار ساده‌ای نیست! به گونه‌ای که انگار متوجه چیزی فراتر از خودتان شده باشید؟ چیزی که درک و فهمش، فرای حد تصور اولیه‌تان بوده! ژانر ترس کیهانی در سینما، دقیقاً به همین موضوع اشاره داره. فراتر از هیولاها، خشونت و خطری که شخصیت‌های اصلی رو تهدید می‌کند، همواره یک آگاهی دحشتناک وجود دارد که فراتر از حدود انسانی ماست.

در ادامه با ما همراه باشید تا در قالب این ویدیو، به دلایل موفقیت ژانر ترس کیهانی در قالب کتب و شکست آن در قالب سینما اشاره‌ای داشته باشیم.

تبلیغات


منبع: https://gamefa.com/884995/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7/