ویدیو: بررسی و موشکافی عمیق تریلر داستانی God of War Ragnarok


تریلر داستانی God of War Ragnarok نه تنها با صحنه‌های پر زرق و برق هیجان طرفداران برای تجربه را افزایش می‌دهد، بلکه شامل نکاتی می‌شود که با نگاهی عمیق‌تر متوجۀ آن‌ها خواهید شد.

همان‌طور که انتظار می‌رفت، این تریلر داستانی شامل سکانس‌هایی مبهم می‌شود؛ صحنه‌هایی که بدون مشاهدۀ داشتن اتفاقات پیش از آن‌ها و صرفاً با یک تریلر ادیت شده، شاید نتوانیم متوجۀ آن‌ها شویم. اگرچه، با استناد به اتفاقات نسخۀ قبلی و همچنین روی آوردن به گمانه‌زنی یا تحلیل اساطیر نورس، شاید بتوان برخی رمز و رازها را متوجه شد و به دنبال این موضوع، حتی هیجانی بیش از قبل برای تجربۀ God of War Ragnarok پیدا کرد.

تبلیغات

در ادامه ویدیوی بررسی و موشکافی عمیق تریلر داستانی God of War Ragnarok را مشاهده می‌کنید:

نظر شما در مورد این ویدیو چیست؟


منبع: https://gamefa.com/869572/god-of-war-ragnarok-trailer-breakdown/