ویدیو: سخت‌ترین باس فایت های سال 2022

سال 2022 میزبان عناوینی بود که شامل باس فایت های متعدد می‌شوند. در این ویدیوی اختصاصی، قصد داریم به سخت‌ترین آن‌ها در سال 2022 بپردازیم.

مشخصاً ارائۀ باس‌های مختلف یکی از اهداف کلیدی عناوینی مانند Elden Ring و God of War Ragnarok است، اما در این میان، بستۀ‌الحاقی The Delicious Last Course عنوان Cuphead نیز توانست با چندین باس به یاد ماندنی، فراتر از انتظارات ظاهر شود. در میان تمامی این آثار که روی باس‌ها تمرکز دارند، قصد داریم دشوارترین‌ها را رتبه‌بندی و آن‌ها را به شما معرفی کنیم.


منبع: https://gamefa.com/913250/2022-hardest-boss-fights-in/تبلیغات