کراس‌اور بین Fortnite و Dead Space اوایل بهمن رخ خواهد داد

این رویداد، یعنی Fortnite x Space Collab، یکی از اولین همکاری‌های مهم سال 2023 خواهد بود.

این منابع ادعا کرده‌اند که کراس‌اور مذکور برای پیش از انتشار Dead Space Remake در تاریخ 7 بهمن 1401 (27 ژانویه 2023)، برنامه‌ریزی شده است.

نظر شما دربارۀ این همکاری چیست؟


منبع: https://gamefa.com/894075/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-fortnite-%D9%88-dead-space-%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%AE/تبلیغات

چپتر 4 بازی Fortnite هم‌اکنون نیز کراس‌اورهای اساسی زیادی را در این ماه خواهد داشت و تأیید شده است که شخصیت‌های Doom Slayer، Geralt، Hulk و Mr. Beast همگی به این بازی خواهند آمد.

فصل دوم از چپتر 4 بازی Fortnite برای 20 اسفند 1401 (11 مارس 2023) برنامه‌ریزی شده و شایعه شده است که شامل دویدن روی دیوار و دیگر مکانیک‌های تازۀ حرکتی خواهد بود.

جزئیات دیگری از محتوای این همکاری منتشر نشده است، اما احتمالاً در قالب یک اسکین پولی این اتفاق خواهد افتاد.

منابع Insider Gaming گفته‌اند که در تاریخ 3 بهمن 1401 (23 ژانویه 2023) کراس‌اوری بین دو عنوان Fortnite و Dead Space انجام خواهد شد.