گزارش: تغییر تاریخ انتشار Starfield به دلیل اعمال قوانین جدید استیم بوده است

با این وجود، تاریخ انتشار بازی Resident Evil 4 Remake نیز به “Coming Soon” تغییر پیدا کرده است که کمی عجیب است، زیرا این عنوان قبلاً تاریخ دقیقی را مشخص کرده بود.

طبق قوانین جدید پلتفرم استیم، ناشران دیگر نمی‌توانند در صفحۀ بازی خود به صورت شخصی‌سازی شده تاریخی را قرار دهند، بلکه باید از فرمت انتخاب تاریخ استفاده کنند.

امروز بازۀ انتشار بازی Starfield از نیمۀ اول سال 2023 به “Coming Soon” تغییر پیدا کرد که باعث نگرانی بسیاری از طرفداران حول تاخیر دوبارۀ بازی شد. اگرچه همچنان احتمال تاخیر خوردن این عنوان وجود دارد، اما گویا تغییر بازۀ انتشار در استیم به دنبال تحولات رخ داده در پلتفرم استیم انجام شده است.

تبلیغات


منبع: https://gamefa.com/904369/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-starfield-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7/

پس از این، دیگر ناشران نمی‌توانند به صورت شخصی‌سازی شده فیلد «تاریخ انتشار» را پُر کنند. به عبارت دیگر، تنها قابلیت مشخص کردن سال، ماه یا تاریخ دقیق وجود خواهد داشت؛ در غیر این صورت، “Coming Soon” ثبت خواهد شد.

نظر شما در این باره چیست؟

تبلیغات