گوگل و انویدیا به سونی پیوستند تا مانع خرید اکتیویژن بلیزارد توسط مایکروسافت شوند

دو کمپانی گوگل و انویدیا به جبهۀ مخالفان خرید اکتیویژن بلیزارد به رهبری سونی پیوستند و به نظر می‌رسد که قصد دارند برای این خرید مانع ایجاد کنند.

اگرچه اخیراً کمیسیون تنظیم بازار شیلی قرارداد خرید اکتیویژن بلیزارد توسط مایکروسافت را تصویب کرد، اما حالا دوباره خبر بدی برای این تصاحب 70 میلیارد دلاری به گوش می‌رسد. در حقیقت گوگل و انویدیا به سونی پیوستند تا جلوی این خرید بزرگ را بگیرند. در ماه آگوست، دادگاهی داخلی به دنبال شکایت سازمان FTC آمریکا برقرار خواهد شد و هر دو کمپانی مذکور می‌توانند برای بیان نگرانی‌های خود در دادگاه حاضر شوند.

در هر صورت، بعید به نظر می‌رسد که به این زودی‌ها قرارداد تصاحب اکتیویژن بلیزارد به نتیجه برسد.

تبلیغات

گوگل و انویدیا در بیانیۀ خود، از نگرانی‌های ابراز شده توسط FTC پشتیبانی کرده‌اند و به عبارتی عقیده دارند که این تصاحب باعث می‌شود تا مایکروسافت در بازارهای Cloud، سرویس اشتراکی و عناوین موبایل برتری غیرمنصفانه‌ای پیدا کند. البته منبعی باور دارد که شرکت انویدیا روی دسترسی آزادانه به عناوین مختلف اکتیویژن تاکید دارد و در صورت رعایت این موضوع، مشکلی با خرید نخواهد داشت.

تبلیغات
سیب زمینی فنmahdi12345


منبع: https://gamefa.com/903632/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/